Професор др Борислав Никин је рођен 1931.године у Зрењанину.Основну школу,реалну гимназију, завршио је, такође,у Зрењанину.Средњу техничку школу завршио је у Панчеву.
Студије електротехнике уписао је на Електротехничком факултету у Београду.Дипломирао је 1958.године и стекао звање дипломираног инжењера електротехнике.За време боравка у Сједињеним америчким државама од 1965. до 1969.године завршио је студије математике на Пурдуе Универзитету Wест Лафајете у држави Индијани.Последипломске студије уписао је на Машинском факултету у Новом Саду.Магистрирао је са радом из области физике чврстог стања 1976.године.Две године касније на Природно математичком факултету у Новом Саду одбранио је докторску дисертацију под називом „Нумеричка анализа неких фундаменталних проблема теорије магнетизма“ и тако стекао звање доктора физичких наука.
Своју радну каријеру отпочео је након дипломирања на факултету када се као стипендиста Комбината „Серво Михаљ“ из Зрењанина запослио у Топлани Комбината.Након годину дана прешао је у Пројектни биро „Електробаната“.Војни рок провео је у Војно ваздухопловној академији у Рајловцу.По повратку из ЈНА запослио се у ЖТП-у.Ту је провео две године после којих је прешао у Вишу техничку школу у Зрењанину где је изабран за предавача Електротехнике и Техничке физике.Године 1965. посетио је Светску изложбу технике у Њујорку.Тада је одлучио да остане у Америци. Тамо је научио језик и завршио студије математике. Године 1969. вратио се у Зрењанин.Нострификацијом америчке дипломе добио је звање дипломираног инжењера техничке математике.Поново се запослио у Вишу техничку школу у којој је изабран у звање професора за предмете Електротехника и Математика. Године 1980. прелази на Педагошко-технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину где је изабран у звање ванредног професора.Предавао је предмете: Електроенергетика,Кибернетика, Математичка логика са основама програмирања и Електрични апарати и уређаји.Године 1982. одлази за Нови Сад на Технолошки факултет.Као професор универзитета предавао је Теорију система аутоматског управљања технолошким процесима и Основе електротехнике.На оделењу овог факултета у Сремској Митровици предавао је и предмет Статистичка обрада експерименталних података. Године 1990. враћа се у Зрењанин на Технички факултет „Михајло Пупин“ где остаје до 1996.године. Тада се поново враћа у Вишу техничку школу у Зрењанину у којој остаје да ради до 2001. године када је отишао у пензију.
Научни рад Професора др Борислава Никина везан је за Катедру за физику чврстог стања на Природно математичком факултету у Новом Саду где је сарађивао са Професором Братиславом Тошићем.Универзитет у Новом Саду га је одредо и упутио на научну сарадњу са Професором Богосавом Лажетићем који се бавио физиологијом.Област њиховог истраживања је била:штетно дејство електромагнетних поља на биолошке система,пре свега, на човека.Задатак професора Никина је био да изврши мерења интензитета магнетних поља у индустријским погонима.За потребе ових истраживања он је конструисао уређаје у којима су се налазиле животиње и које су зрачене магнетним пољем.То је била симулација радног места индустријског радника. Након зрачења вршени су медицински прегледи животиња,односно,свих њихових органа.На основу резултата доносио се закључак о поремећајима који настају на биолошком систему под дејством зрачења.У значајној мери резултати ових испитивања могу се пресликати и на људе који раде у таквој средини.Резултати ових истраживања објављивани су у научним часописима.
У област физике научни рад професора Никина имао је теоријски карактер.Математичке дефиниције и изразе користио је да из домена микроструктуре одређених проблема математичким трансформацијама дође до објашњења шта се може очекивати са макроструктурама истог проблема. Математички модели ове природе називају се квантна теорија и она се користи у екзактним наукама.
У току своје изузетно богате стручне ,научне и професорске каријере професор др Борислав Никин је објавио двадест научних радова и четрнаест уџбеника,приручника,пројеката и других стручних радова.Своје знање и искуство несебично је преносио на хиљаде својих студената. Иако је у пензији професор Никин се и данас радо одазива на позиве и држи изузетно интересантна предавања из области утицаја електромагнетног зрачења на здравље људи или врши практична мерења интезитета електромагнетних поља.
Професор др Борислав Никин је више година био и члан уређивачког одбора научно стручног часописа ДИТ. Тиме дао и значајан допринос раду Друштва инжењера и техничара Зрењанина.
Због свега претходно наведеног Друштво инжењера Зрењанин са пуно разлога је професора Борилава Никина прогласило за „Инжењерску легенду Зрењанина“.