Друштво        Истраживање          Технологије

Научно-стручни часопис

Scientific-profesional journal

Бројеви часописа у електронском формату:

Број 21-22 - Број 23 - Број 24 - Број 25 - Број 26 - Број 27 - Број 28 - Број 29 - Број 30 - Број 31 - Број 32 - Број 33 - Број 34 - Број 35 - Број 36 - Број 37 -Број 38 - Број 39 - Број 40 - Број 41

 Шаблон за чланак можете преузети овде.

 

Погледајте такође и The Journal of Engineering & Management is published by the Faculty of Production and Management Trebinje, University of East Sarajevo.