Штампа
Категорија: Инжењерске Легенде

Др Милица Миловац, дипл.инж.попљопривреде је рођена у Клеку код Зрењанина 22.јуна 1948. године.Након завршетка средње школе своје школовање је наставила на Пољопривредном факултету у Универзитета у Београду.Дипломирала је 1971.године на одсеку за ратарство.Наставила је последипломске студије и стекла звање магистра агрохемије 1973.године.На Пољопривредном факултету у Београду 1987.године одбранила је докторску дисертацију и постала доктор пољопривредних наука. Даље усавршавање стицала је на бројним стручним и научним семинарима.

Своју изузетно богату професионалну каријеру започела је као приправник у ПИК-у Тител у Тителу а наставила је у Неготину у Пољопривредној станици и Скупштини општине Неготин.Каријеру нас- тавља у Приштини на Пољопривредном факултету као асистент а затим се враћа у ПИК Тител.Двадесет седам година,затим, проводи у Технолошко-пољопривредном институту у Зрењанину који се у том периоду више пута трансформисао и мењао име.

Веома је широк дијапазон послова који је Милица у својој радној каријери обављала: производња семенских усева, анализе пољопривредних земљишта, саветовања у биљној производњи, предавања на предмету педологија са минерологијом, хронографисање операција у биљној производњи, израда планова и калкулација, истраживања и развој у области биљне производње, трансфери фундаменталних истраживања у примењена, уговарање и организација послова итд.

Др Милица Миловац је у стручним часописима објавила 87 радова а у научним часописима 51 рад. Учестовала је у реализацији 24 пројекта из области уређења земљишта.У дневној и недељној штампи имала је 117 стручних чланака као и преко 120 наступа у електронским медијима, на радију и телевизији. Са својим радовима учестовала је на више међународних научних скупова на Кипру,у Белгији, Румунији. У области апликације селена и његовим обогаћивањем биљака Милица има и два заштићена патента.

За свој стручни, научни и проналазачки рад Др Милица Миловац је добила и већи број признања и награда:

За допринос развоју инжењерске струке, за примену науке у аграрној производњи и за све оно што је урадила у току изузетно богате професионалне каријере ове, 2014. године, Друштво инжењера Зрењанин Др Милицу Миловац, дипломираног инжењера пољопривреде проглашава за „Инжењерску легенду Зрењанина“.